Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Readers

De readers bevatten: (a) zorgvuldig geselecteerde verplichte literatuur en arresten. Elk onderdeel van de reader wordt afgesloten met een reeks vragen die tot doel hebben de student in de gelegenheid te stellen na te gaan of deze literatuur en arresten volledig zijn begrepen alsmede of ingezette lijnen kunnen worden doorgetrokken; (b) een of meer vraagstukken waarin de toepassing van de stof wordt getoetst.