Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Structuur modulen

Elk van de 12 modulen omvat een periode van zes weken en is als volgt opgebouwd:

– een eerste bijeenkomst op de donderdag van de tweede week, van 16 tot 21 u (met een maaltijdpauze van 18 tot 19 u);

– een tweede bijeenkomst op de donderdag van de vierde week, van 16 tot 21 u (met een maaltijdpauze van 18 tot 19 u);

gevolgd door een schriftelijke toets op de donderdag van de zesde week, van 16 tot 19 u.

Het aantal voorbereidingsuren per module van zes weken bedraagt ten minste 50 uur. Voorafgaand aan elk van de twee bijeenkomsten moeten vraagstukken worden uitgewerkt en ingeleverd.