Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Kwaliteit

Gezien het relatief beperkte aantal onderwijs-uren wordt met hoogwaardige readers gewerkt (zie onder ‘Reader’) die strenge eisen stellen aan de zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Dit bewerkstelligt een hoog startniveau bij elk van de onderwijsbijeenkomsten.

Ook aan de kwaliteit van het docentencorps zijn hoge eisen gesteld. Nagenoeg alle modulen worden gedoceerd door de meest gezaghebbende personen op het desbetreffende gebied. Verder spelen bij de keuze van docenten wetenschappelijke en praktijkervaring beide een grote rol, evenals het vermogen tot inspirerend doceren. Door onderwijsevaluaties na afloop van iedere module wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.