Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Onderwijsvorm

De studenten bereiden zich op elke module voor aan de hand van de literatuur en de jurisprudentie die is opgenomen in de readers, alsmede door de beantwoording en uitwerking van de (theorie-)vragen en/of vraagstukken. Antwoorden en uitwerkingen worden van tevoren (per e-mail) bij de docenten ingeleverd.

De thema-modulen worden door de docenten steeds ingeleid met een compact gepresenteerd overzicht van de hoofdlijnen van de stof. Deze stof wordt vervolgens operationeel gemaakt door een interactieve bespreking van de vraagstukken aan de hand van de (ingeleverde) uitwerkingen van  de deelnemers.

In de afsluitende casus-module worden geselecteerde onderdelen van de voorafgaande elf modulen in hun onderlinge samenhang besproken aan de hand van integrerende vraagstukken. De bespreking vindt mede plaats aan de hand van de uit de uitwerkingen van de deelnemers blijkende manco’s.

De studenten kunnen tijdens de zes-weekse periode van een module de vragen die zij mogelijk hebben over de desbetreffende stof, per email aan de docenten voorleggen.

De thema-modulen worden afgesloten met een toets die een ‘open boek’-karakter heeft, hetgeen wil zeggen dat de deelnemers alle door hen gewenste boeken, collegedictaten enz. mogen raadplegen. De casus-module wordt afgesloten met een mondeling tentamen.