Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Doelgroep

De postdoctorale opleiding beweegt zich op een hoog kennis- en toepassingsniveau. Het programma is toegankelijk voor fiscaal juristen en fiscaal economen met een voltooide academische opleiding, die ten minste 3 jaar relevante werkervaring bezitten.

Het onderwijs is kleinschalig. De jaargroepen omvatten 10 à 15 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers per module is gesteld op 25.

Voor degenen die niet het gehele programma willen volgen, bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor afzonderlijke modulen. Hier gelden dezelfde toelatingseisen als bij het volgen van de gehele opleiding. Bij succesvolle afronding van een afzonderlijk gevolgde module wordt een certificaat uitgereikt.