Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden voor het Exec LLM Programma in Internationaal & EU Belastingrecht door het aanmeldingsformulier, dat u vanaf deze pagina kunt downloaden, in te vullen en toe te zenden aan de coördinator van het programma, de heer B. Bosman, International Tax Center Leiden, Rapenburg 65, 2311 GJ  Leiden. Bij hem kunt u desgewenst ook nadere inlichtingen over het programma verkrijgen.
(telefoon 071 – 751 01 25; email exec.llm@itc-leiden.nl)

Aanmeldingsformulier downloaden (PDF bestand)