Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Programma

Het programma omvat de volgende elf thema-modulen en een casus-module (docenten onder enig voorbehoud):

1. Interpretatie en toepassing van belastingverdragen I
     Docenten: prof. mr. T. Bender, prof. mr. C. van Raad

2. Interpretatie en toepassing van belastingverdragen II
     Docenten: prof. mr. T. Bender, dr. M. van Dun, prof. mr. C. van Raad

3. Transfer pricing
     Docenten: mr. R.P.F.M. Hafkenscheid, mr. A.J. Hamelink

4. Vaste inrichting (incl. winsttoerekening)
    Docenten: mr. drs. H. Pijl, prof. dr. I.J.J. Burgers

5. Arbeid (dienstbetrekking, pensioen, beroepssporters en artiesten)
    Docenten: mr. J.A. Gielink, dr. R.W.G. Rouwers

6. Methoden ter voorkoming van dubbele belasting.
     Docenten: prof. mr. T. Bender, prof. mr. C. van Raad

7. Actualiteiten BEPS – OESO en EU
     Docenten: vacature, prof. dr. M.F. de Wilde LLM

8.  Grensoverschrijdende bijzondere rechtsvormen: partnerships, (hybride) samenwerkingsvormen, enz.
      Docenten: mr. drs. M. Beudeker, W. van der Leij LLM

9/10. EU-recht (algemeen, Europese vennootschap, fundamentele vrijheden algemeen).
      Docenten: prof. dr. J. Wouters
      EU-recht (fundamentele vrijheden fiscaal).
      Docenten: prof. dr. D.S. Smit LLM, drs. B.J. Kiekebeld, A.F. Gunn MA

11. Internationale aspecten van aanmerkelijk belang en terbeschikkingstelling.
       Docenten: prof. dr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.A. Stevens

12. Nederlands Verdragsbeleid en Casus-module: integrerende vraagstukken waarin toepassing van de stof uit de           voorgaande modulen
       Docenten: prof. mr. T. Bender, mr. ir. A. Roelofsen, mr. F. van Horzen